WELKOM

Welkom bij Gezondheidscentrum Parc Imstenrade

Lees hier onze Leidraad Infectiepreventie Coronavirus Covid-19

Gezondheidscentrum Parc Imstenrade is een multi-disciplinair gezondheidscentrum gelegen in een rustige omgeving in Heerlen, een van de Parkstad gemeenten. Het centrum bevindt zich op het terrein van Parc Imstenrade.

De filosofie van Gezondheidscentrum Parc Imstenrade is dat de mens, vanuit een holistische mensvisie, centraal staat. Het centrum biedt u o.a. behandelingen volgens verschillende alternatieve geneeswijzen. Deze geneeswijzen worden niet afzonderlijk toegepast maar vloeien als het ware in elkaar over.
Afhankelijk met welke klachten u bij ons terecht komt zal er bepaald worden welke technieken er toegepast gaan worden, maar u kunt ook een gerichte keuze maken welke vorm van behandeling cq. therapie u wilt ondergaan.

Momenteel hebben wij binnen ons centrum al een aantal disciplines, verdere uitbreiding met andere disciplines zit in de planning. Er is nu al een intensieve samenwerking met een shiatsu-therapeut, een natuurgeneeskundige en een cranio-sacraal therapeut.

Kijk voor de huidige mogelijkheden in het menu bij disciplines.

Op onze zorgverlening is het klacht- en tuchtrecht van toepassing.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.