4 dimensioneel body-work

In de 4 Dim levenskunsttraining en – bodywork, leer je hoe de eenheid van alles in je leven in relatie met de cosmische wetmatigheden (natuurwetten) te zien en te ervaren. Deze eenheid en deze intelligentie liggen aan de basis van wie jij bent en alles wat er zich in je leven ooit heeft afgespeeld. Religieuze, sociale en wetenschappelijke conditionering heeft ertoe geleid dat nu zo goed als iedereen op deze planeet de directe connectie met deze bron verloren is.

De uitdaging voor ieder van ons ligt erin om deze kracht te (her)ervaren en in die eenheid te blijven in een sterk dualistische wereld vol conflicten. We hebben hiervoor inzicht en cultivatie van de 4 verschillende werelden nodig binnen ons zelf. Het maakt niet uit wat je geloof is. Ieder van ons heeft een fysiek lichaam, beleeft emoties, heeft gedachten en leeft onder invloed van een grote onnoemelijke oerkracht.

Om te kunnen leven in vrede en geluk en het volle potentieel van dit leven te ervaren, moeten we eerst en vooral ons lichaam ontdoen van eeuwenlang opgestapelde schuld/negativiteit en zwaarte. Het terug gaan cultiveren tot een magisch werktuig, een mini universum. Meer en meer zal je ervaren dat je lichaam en de kosmos 1 zijn. De emotionele en mentale wereld zijn enkel de verbindende transformatie netwerken of de interactieve kanalen in de wereld, zij zijn niet de vijand, maar eerder ontspoorde computers. Door de directe verbinding tussen Hemel en Aarde, tussen je lichaam en de bron te openen en te versterken, vinden je emoties en gedachten weer hun functionele plaats in de horizontale wereld.

Zo zijn verschillende therapieën geïntrigeerd in de opleiding. Dus van uit deze visie/opleiding start ook de behandeling. Eenmaal contact met het lichaam dan wordt er uit de gereedschapskist een therapie gestart om van daar uit verder te gaan. Dus je doet nooit alleen voetzoolreflex of chi nei tsang of shiatsu, maar je past verschillende werkvormen toe binnen de behandeling.

De behandeling duurt ongeveer 60 – 75 minuten.

In 4 Dimensional Bodywork gaat het niet zozeer om de toepassing van verschillende therapeutische vaardigheden (behandelingen en coaching ).. Het gaat om het inzicht van de therapeut in het waar en waarom iemand zijn ‘levens-essentie’ achterhoudt. De bereidheid om te luisteren naar de manier waarop de patiënt de mogelijkheid kan (her)vinden om zijn situatie te veranderen en deze ‘hervonden’ intelligentie stimuleren, is wat er voor zorgt dat de blokkade (fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel) zich kan oplossen.

4 Dimensional Bodywork (&Art of Living ) is gericht op het opnieuw vrijmaken van de intelligentie, de energie en de beweging in het lichaam. Het her-balanceren van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam, schept ruimte voor genezing en inzicht in hoe we gezondheid en geluk kunnen creëren. Die vitaliteit is nodig om stappen te durven ondernemen.

Moderne mensen hebben zoveel informatie in hun hoofd dat ze nog moeilijk kunnen voelen wat essentieel is in hun lichaam en in hun hart (kern waarden). We dienen echter een duidelijk onderscheid te maken tussen emotionele ervaringen en voelen. Voelen is immers de intelligentie waarmee je de emotie kan waarnemen en is de essentiële sleutel om contact te maken met iets of iemand anders. Door het rationaliseren komt er een harde laag omheen het lichaam vanuit het denken waardoor de emoties niet worden vermeden, maar onderdrukt en de vitaliteit in het lichaam zodoende ondermijnt. De visionaire vermogens raken zodoende weggestopt in het onderbewuste en het oorspronkelijke vermogen om te voelen sterft een langzame dood samen met de waarde van vele belangrijke relaties.

Er ontstaat een moeilijkheid of onvermogen om anderen nog te voelen en een discrepantie tussen wat extern getoond wordt en wat er innerlijk echt leeft.