Chi Nei Tsang

Master Mantak Chia

De Taoïsten uit het oude China ondervonden dat de mens vaak energie blokkades ontwikkelt in de interne organen. Dit resulteert tot een soort knopen en obstructies in de buik. Deze obstructies vinden plaats in het centrum van het lichaam, alwaar de stroom van Chi (energie) opgehoopt raakt.

Negatieve emoties als angst, boosheid, verdriet, depressie en zorgen veroorzaken de grootste problemen. Andere factoren zoals overwerk, stress, ongelukken, operaties, drugs, afvalstoffen, slechte eetgewoonten en incorrecte houding, spelen ook een rol.

Indien de energie stroom in de organen geblokkeerd geraakt is, slaan ze ongezonde energie op die overvloeit naar andere lichaamsdelen. Dit uit zich in ziekte of negatieve emoties. Zo ontstaat een cyclus van negativiteit en stress. Het energie centrum, gelokaliseerd in de navel raakt geblokkeerd en wordt afgesloten van de rest van het lichaam.

Chi Nei Tsang = het klaren van geblokkeerde energie

Chi, de levenskracht, beweegt zich door de interne kanalen van het lichaam, door het zenuwstelsel, de bloedvaten en het lymfe systeem. Deze systemen concentreren in, en doorkruisen de buik die optreed als hun controlerende centrum. Spanning, zorgen en stress van de dag, maand, jaar accumuleren daar en worden zelden opgeruimd. Deze verstoringen kunnen fysieke problemen geven in de organen, de bloedvaten, het zenuwstelsel en het lymfe systeem omdat de energie stroom blokkeert. De TaoÏsten begrepen goed dat iedere emotie een uiting van energie is en dat bepaalde emoties de oorzaak konden zijn van fysieke klachten. Ook zagen ze dat een specifieke emotie behoort tot een zeker orgaan. Bijvoorbeeld, een knoop in de lever was gerelateerd aan boosheid, woede of irritatie.

Omdat de Oosterlingen ontdekten dat deze klachten verholpen konden worden door zich te ontdoen van onderliggende toxines en negatieve krachten, werd de Chi Nei Tsang ontwikkeld. Chi Nei Tsang zuivert de afvalstoffen en ziekmakende emoties d.m.v. een zeer diepe buikmassage. De organen kunnen stuk voor stuk apart gemasseerd worden. Op die manier kan de energie weer stromen waardoor het lichaam weer beter gaat functioneren.